ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Πολιτική για την Υγιεινή & Ασφάλεια της Εργασίας

Βασικό μας μέλημα στην ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΒΕΕ, μέλος του ομίλου Coca-Cola Τρία Έψιλον, αποτελεί η ανάπτυξη και η εφαρμογή αποτελεσματικών συστημάτων, προτύπων και πρακτικών Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας (πρόγραμμα Υ&ΑΕ), κατάλληλων για τους κινδύνους που συνδέονται με τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.

Η Εταιρεία μας υλοποιεί το πρόγραμμα Υ&ΑΕ μέσα από την δομημένη εφαρμογή του προτύπου OHSAS 18001. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να παρέχει και να διατηρεί ένα υγιές, ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και να ελαχιστοποιεί τους κινδύνους για τους εργαζόμενους, τους εργολάβους, τους επισκέπτες και για όσους μπορεί να επηρεάζονται από τις δραστηριότητες της Εταιρείας, παράλληλα με την εκπλήρωση των προσδοκιών των καταναλωτών και πελατών της για υψηλής ποιότητας προϊόντα.